யோசித்து பார்கையில்

I rarely write in Tamil. Nevertheless I do write. Re-posting a blog – a poem – a reflection (whatever it might be) that I posted long back in my other blog.  ஒரு குழந்தையின் சிரிப்பு, ஒரு குழந்தையின் அழுகை, இளஞ்சிவப்பு வண்ணம் தீட்டிய மாலை வானம், மரகிளையில் தனியே அமர்ந்துள்ள சிட்டுக்குருவி, வானுயர பறக்கும் கழுகு, நீண்டநாள் கழித்து பார்த்த நண்பன், முதல் காதலின் […]